Privacy policy

1. Registrar

Placentia Oy / Huoneistohotelli CosyHome
Raudunpolku
35600 Halli
+358 50 543 4640
info@cosyhome.fi

2. Contact for registry matters

Placentia Oy / Huoneistohotelli CosyHome
Raudunpolku
35600 Halli
+358 50 543 4640
info@cosyhome.fi

3. Name of the registry

The purpose and name of the register is customer register.

4. Purpose of the processing of personal data

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus sekä asiakkaan Placentia Oy:lle tekemä varaus tai antama toimeksianto tai Placentia
Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

 • Rekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:
  asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta
 • asiakkaiden yksilöinti (identifiointi) Placentia Oy:n palveluissa
 • asiakassuhteen hallinta ja kehittäminen
 • asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito
 • varausten ja tilausten hoitaminen
 • palvelujen ja tuotteiden kehittäminen, tuottaminen, toimittaminen ja tarjoaminen
 • palveluiden maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
 • palvelujen markkinointi
 • liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
 • väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen
 • asiakkaiden ja Placentia Oy:n oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen

5. Information content of the register

Asiakkaan perustiedot

 • nimitiedot / yritystiedot
 •  varaajan nimi
 • syntymäaika / y-tunnus
 • postiosoite, postinumero ja toimipaikka
 • laskutusosoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • asiakastiedot alaikäisistä lapsista vanhemman luvalla

Asiakkaan yksilöivät tunnisteet

 • asiakkaan kansalaisuus

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

 • varauksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • henkilömäärä
 • huonetoiveet
 • erikoisruokavaliot, allergiat

6. Sources of information

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään puhelimitse, sähköpostilla, sähköisen internetlomakkeen tai varauspalvelun välityksellä sekä tulostettavan matkustajailmoituksen avulla sopimuksen tekemisen yhteydessä. Lisäksi tietoja kerätään laskutuksen, palvelujen käytön sekä asiakaspalvelun yhteydessä.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

7. Cookies and disclosures

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Placentia Oy / Huoneistohotelli CosyHome käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä (esim. mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää varaustietojaan joka kerta uudelleen). Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Placentia Oy / Huoneistohotelli CosyHome:n verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla ns. mainosverkostossa.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Placentia Oy / Huoneistohotelli CosyHome ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Käyttäjä voi estää evästeet selaimen asetusten avulla.

Asiakastietojen käyttämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi rajoittaa täällä.

Palvelujen käytettävyyden parantamiseksi Placentia Oy / Huoneistohotelli CosyHome ei voi tehdä tutkimuksia, joissa tallennetaan tietoa esimerkiksi asiakkaan yksittäisellä verkkosivulla tekemistä klikkauksista tai hiiren liikkeistä.

Asiakastietoja voidaan siirtää Placentia Oy / Huoneistohotelli CosyHome:n suoramarkkinointirekisteriin. Asiakastietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

8. Data transfer outside the EU or the EEA

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Placentia Oy / Huoneistohotelli CosyHome:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Placentia Oy / Huoneistohotelli CosyHome ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Registry security principles

Placentia Oy / Huoneistohotelli CosyHome:n sähköisen asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta.

Placentia Oy / Huoneistohotelli CosyHome:n manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Placentia Oy / Huoneistohotelli CosyHome:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Placentia Oy / Huoneistohotelli Cosyhome.fi, sekä Placentia Oy / Huoneistohotelli CosyHome:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

10. Data retention period

Placentia Oy / Huoneistohotelli CosyHome:n sähköisen asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta.

Placentia Oy / Huoneistohotelli CosyHome:n manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Placentia Oy / Huoneistohotelli CosyHome:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Placentia Oy / Huoneistohotelli Cosyhome.fi, sekä Placentia Oy / Huoneistohotelli CosyHome:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

11. Accuracy of information and the right to request correction of information

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu muun muassa rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena verkkopalvelussa ja asiakaspalvelussa. Placentia Oy / Huoneistohotelli CosyHome huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja sopimuksen teon yhteydessä. Tarkastuspyynnön tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:

Placentia Oy / Huoneistohotelli CosyHome
Raudunpolku
35600 Halli
+358 50 543 4640
info@cosyhome.fi

Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistauduttua asiakkaalta itseltään varmennettuun osoitteeseen.

12. Amendment of the Privacy Statement

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti, ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee työntekijöitä/-hakijoita tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti ja aika ajoin uudelleen.